Podporujeme Dobrý skutek

Společnost Air Marine Travel spolupracuje již několik let s Občanským sdružením Dobrý skutek.

Občanské sdružení Dobrý skutek bylo založeno 21. 4. 2005 za podpory společnosti Broker Consulting, a. s. a Jágr Team, s­. r. o. Sdružení umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek

Dobrý SkutekV letošním roce jsme připravili novinku, u které jsme jednoznačně spojili příjemné s užitečným. Naše soutěž „Odpal na green pro Dobrý skutek“ se uskutečnila na golfových turnajích, jichž se sponsorsky účastníme. Každý, kdo se zúčastnil vložené soutěže za 100 Kč, se podílel na 30-ti tisícovém daru společnosti Air Marine Travel a pomůže třináctileté Kris­týně Petříkové  trpící dětskou mozkovou obrnou (DMO) k pořízení elektrického pohonu k mechanickému vozíku tak, aby se mohla bez omezení pohybovat v kopcovitém okolí svého bydliště.

Spolupráci s OZ Dobrý skutek máme v úmyslu podporovat i v příštích letech. Chceme tak společně s klienty myslet i na ty, kteří neměli stejné štěstí jako my a pro které byla životní startovní čára poněkud odsunuta dozadu. U Dobrého skutku máme navíc jistotu, že se při jejich transparentnosti 100% vložených prostředků dostane k příjemci.

www.dobryskutek.cz


Podporujeme Dobrý skutek