Zákonné pojištění CK

Cestovní kancelář AIR MARINE Travel & Incentive s.r.o. je v souladu se zákonem 159/99 Sb. pojištěna proti úpadku, a to u ERV pojišťovna a.s.

Povinné pojištění se vztahuje na tyto případné události (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb.), kdy CK z důvodů svého úpadku:

1. neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva uzavřená s pojištěným (dále jen „oprávněná osoba“), dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

2. nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

3. nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části..

Více informací nalezne na www.ervpojistovna.cz


Zákonné pojištění CK