Členství v ACK ČR a IATA

Členství v ACK ČR

Asociace cestovních kanceláří České republiky (dále jen ACK ČR) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu. Členství v ACK ČR zavazuje svoje členy dodržovat „Morální kodex jednání cestovních kanceláří“, který klade důraz na poskytování výhradně kvalitních cestovních služeb a respektování pravidel fair play ve vztahu nejen k cestujícím a zákazníkům, ale také k ostatním CK a zahraničním dodavatelům.
Jednatel CK air marine Miroslav Uherek působí jako předseda IATA sekce a člen představenstva ACK ČR. 

www.ackcr.cz

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

IATA akreditace

Cestovní kancelář AIR MARINE je IATA akreditovaný agent a je tedy právně i fakticky způsobilá pro prodej leteckých přepravních dokladů (v osobní dopravě). AIR MARINE splňuje všechny požadavky IATA na vybavení, certifikaci zaměstanců a finanční zabezpečení. AIR MARINE se stala IATA akreditovaným agentem v roce 1996. AIR MARINE je rovněž členem IATA Bank Settlement Plan a všechny letenky zakoupené prostřednictvím AIR MARINE jsou proto plně garantovány IATA.

Pro další informace o významu akreditace, právních a organizačních otázkách prodeje letenek a o rezolucích upravujících standardy v mezinárodní letecké dopravě navštivte stránky www.iata.org (anglicky)